Monthly Archives: Listopad 2011

Witamy na Stronie Luterańskiego „Kościoła Wysokiego”!

Określenie „Kościół Wysoki” nie oznacza odrębnego Kościoła. Pojęcie to powstało w łonie Kościoła Anglikańskiego na określenie form liturgicznych przywiązanych do wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa. Następnie zostało ono zaszczepione także na grunt luterański.

Kościół Wysoki stoi w przeciwieństwie do Kościoła Niskiego – będącego duchowości reformowanej lub ewangelikalnej. Uważamy, że liturgia nie jest balastem, który należy zastąpić nowoczesnymi formami uwielbienia, ale skarbem Kościoła dzięk, któremu także możemy uwielbiać naszego Boga.

W nauce Kościoła Ewangelickiego podkreśla się Słowo i Sakrament jako środki łaski. Od czasu reformacji poprzez różne epoki i prądy teologiczne znaczenie Sakramentów znacznie spadło. W wielu parafiach Sakrament Ołtarza (Eucharystii) sprawowany jest raz na miesiąc. Jako wysokokościelni bardzo cenimy Sakrament Ciała i Krwi Pana, dlatego też pragniemy by był on sprawowany w każdą niedzielę i święto, a także sami sprawujemy go podczas naszych spotkań.

W przeciwieństwie do ruchu „Ewangelickiego Katolicyzmu” nie negujemy Ksiąg Wyznaniowych, co więcej traktujemy je z pełną powagą. Bowiem to właśnie w tych księgach możemy odkryć czysty luteranizm.

Na naszej stronie znajdziecie Agendę – główną księgę liturgiczną Kościoła Ewangelickiego, Brewiarz Ewangelicki, a także wiele ciekawych artykułów.

Życzymy owocnej lektury!