Monthly Archives: Październik 2012

7. Konferencja Liturgiczna w Jaworniku

Zakończyła się już 9 Luterańska Konferencja Liturgiczna w Wiśle-Jaworniku. Przez 3 dni wierni 3 luterańskich Kościołów z Polski i Republiki Czeskiej przeżywali społeczność modlitwy, słuchali referatów i dyskutowali na temat wyzwań i problemów współczesnego Kościoła.
Pierwszy dzień 28.10.12 (Niedziela) rozpoczął się od uczestnictwa w instalacji na pastora ks. Rafała Bukowieckiego w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie. Następnie w Wiśle Jaworniku odbyła się uroczysta kolacja, w której poza gośćmi luteranami, którzy wzięli udział w instalacji pastora gościł także duszpasterz czesko-cieszyńskiej wspólnoty starokatolickiej. Dzień został zakończony modlitwą nocną z okazji pamiątki ap. ap. Szymona i Judy Tadeusza, którą poprowadzili praktykanci: mgr David Pasz i Jakub Retmaniak.
Drugi dzień – 29.10.12. (Poniedziałek) rozpoczął się od Jutrzni, którą poprowadził pastor z Karwinie (Rep. Czeska) ks. Jan Cieślar i praktykanci: mgr David Pasz i Jakub Retmaniak. Następnie wysłuchaliśmy 3 referatów: ks. Jana Cieślara na temat Konkordii Leunberskiej i Jakuba Retmaniaka na temat urzędu diakona w ujęciu luterańskim. W południe praktykanci poprowadzili Modlitwę Południową, a błogosławieństwa udzielił bp Vladislav Volný ze Stonawy (Rep. Czeska). Po obiedzie kontynuowaliśmy nasze wykłady. Wysłuchaliśmy wykładu ks. Jana Grossa na temat sukcesji apostolskiej biskupów luterańskich, a później bp. Vladislava Volnego na temat małżeństwa. Następnie odbyły się Nieszpory poprowadzone przez ks. Jana Cieślara i 3 praktykantów: mgr. Emila Macurę, mgr. Davida Pasza i Jakuba Retmaniaka. Po Nieszporach i kolacji wysłuchaliśmy jeszcze wykładu mgr. Davida Pasza poświęconego roli narodowości w przeżywaniu wiary. Dzień zakończyliśmy Kompletą.
Trzeci i ostatni dzień rozpoczął się od Nabożeństwa Eucharystycznego. Spowiedź poprowadził ks. Jan Cieślar, liturgię wstępną ks. Witold Strumpf (II Pastor w Karwinie, Rep. Czeska), czytanie Starego Testamentu stud. teol. Jakub Retmaniak, a Ewangelie mgr Emil Macura. Następnie kazanie wygłosił bp Vladislav Volný, a modlitwę powszechną ks. Wojciech Zieliński. Liturgii Eucharystycznej przewodniczył ks. Jan Gross a błogosławieństwa końcowego udzielił bp Vladislav Volný. Na organach grał mgr David Pasz. W czasie Liturgii Eucharystycznej modliliśmy się za biskupów naszych Kościołów : Jerzego Samca, Jana Wacławka i Jana Niedobę, biskupa lokalnej diecezji: Pawła Anweilera i obecnych na nabożeństwie biskupów-seniorów Vladislava Volnego i Janusza Jaguckiego. Po nabożeństwie odbyło się śniadanie, a następnie wykład Jakuba Retmaniaka na temat liturgii luterańskiej w rozumieniu Friedricha Heilera. Po wykładzie odbyła się Modlitwa Końcowa, a następnie obiadem zakończyła się kolejna 9 już Konferencja Liturgiczna w Wiśle.
Następna Konferencja Liturgiczna odbędzie się w dniach 2-4.04.2013, także w Jaworniku – jest to tydzień Wielkanocny. W ciągi kilku lat udało nam się wytworzyć braterską atmosferę, szczerej modlitwy i troski o Kościół. Smutne jest natomiast małe zainteresowanie ze strony duchownych i wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Program Luterańskiej Konferencji Liturgicznej w Wiśle Jaworniku

28.10.2012, Niedziela

15:00 Udział w uroczystości instalacji na urząd pastora (proboszcza) ks. mgr. Rafała Bukowieckiego, w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie

18:00 Kolacja w Domu Gościnnym w Wiśle – Jaworniku

19:30 Wykład 1
Diakon – między duchownym a świeckim, Jakub Retmaniak

21:30 Nocna modlitwa liturgiczna – Kompleta (Dzień Apostołów Szymona i Judy)

Psalm 22,23-32 Czytanie: 1 Mż 13,5-12(13-18)

29.10.2012, Poniedziałek

8:00 Poranna modlitwa liturgiczna – Jutrznia

Psalm 71,1-12 Czytanie: Rz 12,17-21

Rozważania Słowa Bożego w formie społecznościowej

8:30 Śniadanie

9:00 Wykład 2
Prezentacja ustaleń ze zgromadzenia Społeczności Leuenberskiej, ks. Jan Cieślar

10:30 Wykład 3

Porządek liturgiczny ślubu kościelnego, bp Vladislav Volný

12:00 Południowa modlitwa liturgiczna

Psalm 71,1-12 Czytanie Mk 12,29-31

12:30 Obiad

14:00 Medytacja Biblijna

Kryzys szansą Boga dla nas, ks. Rafał Bukowiecki

15:30 Przerwa na kawę

16:30 Wykład 4

Urząd Kościoła a sukcesja apostolska, ks. Jan Gross

18:00 Wieczorna modlitwa liturgiczna – Nieszpory

Psalm 71,1-12 Czytanie: Mt 15,1-11a.18-20

Rozważania Słowa Bożego w formie społecznościowej

19:00 Kolacja

20:30 Nocna modlitwa liturgiczna – Kompleta

Psalm 71,1-12 Czytanie: 1 Tes 5,9-10

30.10.2012, Wtorek

8:00 Spowiedź według porządku staroluterańskiego

8:15 Nabożeństwo Eucharystyczne

Kazanie: bp Vladislav Volný

9:00 Śniadanie

10:00 Wykład 5

Istota liturgii u Friedricha Heilera, Jakub Retmaniak

12:00 Południowa modlitwa liturgiczna

Psalm 40,5.13-18 Czytanie: 1 Tm 6,11b-12

12:30 Obiad

13:00 Rozmowy braterskie, sprawy organizacyjne

16:00 Zakończenie Luterańskiej Konferencji Liturgicznej, uroczyste Nieszpory w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie – Wigilia Pamiątki Reformacji

Psalm 40,5.13-18 Czytanie: Ga 1,1-7(8.9)10-12

organizatorzy:

ks. Jan Gross, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

ks. Witold Strumpf, II Pastor zboru ŚKEAW w Karwinej

ks. Rafał Bukowiecki, Pastor zboru LEKAW w Czeskim Cieszynie
Jakub Retmaniak, student teologii na ChAT w Warszawie